تبلیغات
الکترونیک - مقاله ای در مورد دین زرتشت
پنجشنبه 13 اسفند 1388

مقاله ای در مورد دین زرتشت

   نوشته شده توسط: مهدی جانی اسرمی    

تفاوت های دین زرتشت و اسلام

اما جدای از این چند امر مشترک، در بسیاری از امور تفاوت هست، مثلا دین اسلام بر محور رهنمودهای پیامبر اسلام، وحی به حضرت و قرآن قرار دارد .که زرتشتی ها را قبول ندارند. آنان آتش را مقدس می شمارند و در آتشکده ها آتش را فروزان نگاه می دارند.

پیراهن مقدس (سد ره) را طی مراسمی به تن پسران می پوشانند و ریسمان مقدس (کسستی) را بر کمرشان می بندند. کالبه مردگان را در برخ خاموش یا در دخمه می نهند و آن را غذای لاشخورها می سازند. این ها را مسلمانان قبول ندارند. در اعتقاد زرتشتیان جهان از دو نظام خیر و شر تشکیل شده است. ذات خوب به همراه شش فرشته روح های جاویدان و ازلی را تشکیل می دهند. ذات به همراه شش فرشتة شر، هفت روح خبیث را تشکیل می دهند. زردشتی های به ازدواج با محارم روی می آورند، که در اسلام پذیرفته شده نیست در اسلام امهات مسائل احکامی و آنچه که به عنوان فروع دین معروف است، در ده عنوان: نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، زکات، تولی و تبری، خلاصه می شود که این ها را زردشتی ها قبول ندارند.

قانون اشا

نگرش آیین زرتشت به جهان هستی، پیروی و پیوستن به قانون اشا است. از دیدگاه او خداوند جان و خرد، جهان را بر پایه هنجاری آفریده که بر تمام هستی حکمفرماست و او این هنجار و نظم حساب شده را اشا می نامد. استواری قانون اشا بر جهان هستی بازتاب اراده و خواست پروردگار است. انسان باید خود را با هنجار هستی، همگام و همراه سازد. راستی و درستی، مهر و فروتنی و فروزه های نیک انسانی را در خود پرورش دهد. تا با هنجار اشا همراه و همگام شود. قانون اشا، نیروی هماهنگ کننده جهان هستی است و هیچ پدیده ای از اتم تا کهکشان وجود ندارد که بر پایه این هنجار هماهنگ استوار و پایدار نباشد.


اهورا مزدا در دین زرتشت

 

اهورمزدا به معنی هستی بخش ابر دانا یا خرد کل باشنده و یا به زبان ساده تر و به گفته روانشاد فردوسی توسی خداوند جان و خرد آن نیروی فراگیر و جهانی می باشد که همه چیز در دست اوست و از اوست. به گفته دیگر تمامی آفریده ها ، نمود های گوناگونی هستند ؛

از این نیروی کلی که دارای سه ویژگی بنیادین می باشد : هستی ــ آگاهی ــ آ فرینندگی نتیجه ای که از گاتها گرفته می شود و سنت زرتشتی هم ، که بر آیند فرهنگ و باورهای پدران و مادران ماست و همچنین دانش روز بر آن گواهی می دهد این است که مرگ تنها نقطه پایانی برای وجود تنی یا جسمانی بوده و روان به هستی خود در ابعادی دیگر و خارج از زمان ومکان ادامه می دهد.روانهای نادرست و بد کردار به خانه ی دروغ یا دوزخ بر می گردند تا زمانی که راست و درست شده و به زندگی جاودان دست یابند که خانه سرود است و جایگاه اندیشه ی نیک و جای رامش و آرامش روان.

روی هم رفته دین زرتشت با بکن ها و نکن ها سر و کار ندارد و تنها اصول و پایه ها هستند که قوانین جاری و همیشگی بوده و هماهنگی با آنها تضمین کننده ی خوشبختی و رستگاری انسانهاست. دستورات دینی کلی است و هدف تندرستی و سلامت تن وروان است. مسائلی مانند روزه گرفتن در دین زرتشتی نیست ؛ در عین حال سنت زرتشتی بر این است که زرتشتیان دست کم چهار روز گوشت نمی خوررند؛ بعضی هم اساسا سبزی خوارند. این خوبی دین است. مسئله آدم و حوا در دین زرتشتی نیست، بنا بر این جنگی هم بین طرفداران نظریه تکامل و طرفداران نظریه خلقت پیش نمی آید.

در کتاب مقدس زرتشتیان گاتها راجع به حقوق زن و یا سهم ارث او و فرزندان او و مانند اینها احکامی وجود ندارد که عمل بر خلاف آنها ، مغایر دین باشد. همچنین آموزش زبان فارسی به جوانان تا آنجا که امکانات اجازه دهد ، از اسرار بقا و پایداری جامعه زرتشتی خواهد بود.

به هر روی بر اساس دین و سنت ، هر فرد زرتشتی وظیفه هائی دارد ؛ از جمله ی این شایستگی ها چنین هستند :

1. راستی یا اشایی و دوری از دروغ

2. میانه روی و گرامی داشت پدر و مادر

3. پاکی و پاکیزگی و سالم نگاه داشتن محیط زیست

4. کار و آبادانی و دانش آموزی و دانش پراکنی

5. ستایش و پرداختن به زیبائی و هنر

6. کمتر خوردن گوشت جانوران ، از همین روست که زرتشتیان چهار روز وهمن ، ماه ، گوش و رام را در هر ماه از خوردن گوشت و یا کشتن جانوران به قصد خوردن آن را پرهیز می کنند

 

 

نگفتن دروغ در دین زرتشت

 

تا حالا به این فکر کردید که چرا ایرانیان باستان اینقدر به راستگویی و دروغ نگفتن تأکید داشتند؟ مگه دروغ چیزی بیشتر از نگفتن حقیقته؟ این عقیده ی ایرانیان نشأت گرفته از دین زرتشته. در دین زرتشت بسیار تأکید شده که از دروغ بپرهیزید؛ ولی چرا از دروغ؟ غیر از اینه که دروغ نگفتن حقیقته؟

چون دروغ چیزی خیلی بیشتر از نگفتن حقیقته. در دین زرتشت انسان ذاتاً درستکار و خواهان نیکویی ست، و میشه گفت در بیشتر ادیان و مکاتب دیگه انسان موجودی شر گرا دانسته شده که برای رسیدن به سعادت باید اونو مهار کرد!........ اما جواب اینکه چرا دروغ اینقدر بزرگ و گمراه کننده فرض شده:

 

وقتی شما ذاتاً و فطرتاً درستکارید، با هر کار زشتی در واقع بر خلاف ذات خود عمل میکنید و این یعنی دروغ به فطرت خود، دروغ به خدای آفریننده ی فطرت شما، دروغ به دیگر انسان های هم فطرت شما و دروغ به خودتون که کاری رو انجام دادید که فطرتاً خواهان آن نیستید...... پس دروغ خیلی خیلی بیشتر از نگفتن حقیقته.

حالا بدونید که چرا داریوش بزرگ که تحت تعالیم زرتشتی رشد کرده گفته: خدایا این مملکت را از دشمن، خشکسالی و دروغ حفظ فرما.

 

 از آتش که نماد دین زرتشت است درس بگیریم :

 

فراموش نکنیم که شعله های فروزان آتش در همه حال برای ما درس هایی آموزنده دارند .

نخست این که ما نیز همچون شعله های فروزان آتش باید پیوسته روی به سوی بالا داشته باشیم و بکوشیم تا به یاری اهورا مزدا در راه کمال و پیشرفت در زندگی گام های مثبتی برداریم .

 

دوم این که در زندگی مانند آتش پویا و زاینده بوده و پیوسته در کوشش و جنبش و پویش باشیم.

 

سوم این که بکوشیم تا همچون آتش به دیگران گرمای عشق و محبت و مهربانی هدیه کنیم.

 

چهارم این که همچون آتش ، با سیاهی ها پیکار کنیم و محیط اطراف خود را روشن کنیم .برای این کار باید ابتدا خود آگاه باشیم و سپس دیگران را آگاه کنیم.

پنجم این که همچون آتش همه این کارها را در کمال آرامش انجام دهیم و محیطی همراه با آسودگی و آرامش برای خود و دیگران فراهم آوریم.

 

زرتشت برای نخستین بار موسیقی مذهبی را در دنیا پایه‌گذاری کرد و شادی به عنوان یک اصل در آیین زرتشت در آمد. اگر چه اطلاع زیادی از دین زرتشت در دست نیست ولی شواهد حاکی از آن است که موسیقی در این دوره گسترش قابل توجهی به ویژه در مراسم مذهبی داشته است هرودوت مورخ معروف یونان باستان می گوید "مغها ( روحانیون زرتشتی) در دوره هخامنشی نیایشهای مذهبی مربوط به خدایان را با آواز و بدون همراهی با سازهایی نظیر نی اجرا می کردند". بنابراین عدم استفاده از ساز در موسیقی مذهبی در ادوار گذشته وجود داشته و اثرات آن تا امروز هم دیده می شود.

 

در هر حال بخش اصلی کتاب زرتشت یا اوستا به نام" گاتها" مجموعه ای از شعر آزاد (هجایی) است که با آهنگ و به صورت نیایش (هیمن) خوانده می شد. همچنین بخش دیگر اوستا به نام "یشت" معنی آواز یا آواز نیایش گونه را دارد. گاتها اواسط کتاب یسنا قرار دارد که ۱۷ سرود مذهبی است که از سروده های خود زرتشت است.

تصور می شود واژه "گاه" در موسیقی سنتی ایران به شکل پسوند در نام دستگاهها و ردیفها، یادگار همان "گات" باستانی باشد که در فارسی میانه یا پهلوی "گاس" به معنی سرود و سپس در فارسی دری به شکل گاه در آمده است.

بنابراین در اوستا بارها توصیه شده است که گاتها را با آواز بخوانند، از این رو زمزمه یا خواندن آهسته در نظر زرتشتیان اهمیت ویژه ای دارد و نیز گفته شده است: "هر گاه کسی گاتها را با آواز نخواند و یا مانع شود کسی به آواز بخواند، مرتکب گناه بزرگی شده است."

این بود که زرتشتیان یا آریاییها، دعاهای خود را که موزون و آهنگین بود، می سرودند و معتقد بودند اگر چنین باشد، تأثیر آنها به مراتب بیشتر می شود.


موسیقی مذهبی را نخستین بار زرتشت به کار گرفت و هنوز هم در دنیا از الحان او استفاده می ‌کنند و این امر در آیین زرتشت به صورت یک اصل در آمد، به طوری که در" هفتن یشت " شادی نکردن را به عنوان یک گناه به شمار می آورد.

سروش که در اوستا به صورت "سروشه" از آن یاد شده و در زبان پهلوی به شکل سروش در آمده، نام فرشته ای بود که در آیین زرتشت جایگاه والایی داشت و روز هفدهم هر ماه شمسی را منسوب به او می دانستند. در آن روز به نیایشگاهها رفته و دعا می خواندند، در این روز تفسیر و ترجمه پهلوی اوستا را نیز با آهنگ و آواز خوش می خواندند.

شک مذهبی در گیتی - ثنویت و دوگانه گرایی - زرتشت و بودا، عیسی و مانی

در فرهنگ بابل و در گسترش تفکر مذهبی انسان، نخستین نبرد بین نیروهای مادی و الهی را که در پارسیسم به اوج خود رسید مشاهده می کنیم. همانگونه که در بالا اشاره شد جهان بینی ادیان پیش از این بینش نوین، هبوط روح در ماده را بدون هیچ مشکلی انجام شدنی می دانست. اما با شکی که در تفکر انسان بوجود می آید شاهد نبردی می شویم که بین قدرتها ی اهریمنی و اورمزدی رخ می دهد.

ردپایی که آن را در دین مسیحیت و تفکر مانی بصورت آشکار موجود است از همین تفکر نشأت گرفته و مسیح و بودا نیز از پیروان خویش می خواهند تا از روزیِ دنیا دوری کرده، در این جنگ علیه شیطان و گناهان این جهانی شرکت کرده بطرف وحدت الهی و یا نیروانا دست یابند.

 

بالاخره جداییِ بین روح و جسم دقیقاً اصطلاحی را که "روح در جسم زندانی است" بوجود می آورد. این دوگانه گرایی و ثنویتِ تفکر، بینش مذهبی انسان را عوض می کند و او از این به بعد با دید اندوهگینی به زندگی ای که منشأ اتحاد روح و ماده، روان و جسم بوده، می نگرد.

 

در پارسیسم و یا دین زرتشتیگری "نبرد جهانی" با ناجی موعود و یا نجات دهنده ای (همان معنای واژه مسیح) روبرو است که انسان را از دردِ مادیِ این جهانی نجات دهد. نفوذ این افکار را در دین یهود، مسیح، مانی و بعد ها اسلام مشاهده می کنیم. ادیانی که نفوذ و تفکر پیدایش یک ناجی کمتر در آنها ریشه دوانده است، مهدی و ناجی را پس از حکومت هزاران سالانه ای می بینند که در آخرت بوجود می آید اما در دین زرتشت که با اندیشه ی جوامع و انقلاب کشاورزی روبرو است آفرینش نوین و ظهور ناجی را با مراسم جشن نوروز باستانی ادغام شده می بینیم که هر ساله تجدید می شود. همچنین می توان در کتاب بندهش گاهشماری و معاد شناسی 9000 یا 12000 ساله ی دین زرتشتیگری را با اسطوره ی نوین جهان علمی امروز تشبیه کرد. جهانی که پس از سکوتی بیکران با بیگ بنگ آغاز گشته و رستاخیز، آن روزی است که بالاخره ستاره ی خورشید سرد می شود و کره زمین را در مدار خورشیدی خود از بین می برد.

 

نام مسیح در میان پارسیان »سوشیانت« است (و بعد ها با میترا تشبیه می گردد) که بیشتر با زرتشت شباهت دارد. با ظهور او، رستاخیز و آفرینشِ جهانی نو بوجود می آید. در اینجا ادغام شدن روح در ماده بصورت همان جنگ بین اورمزد و اهریمن است که در نبرد آخرین به پیروزی قدرت های خوب اتمام می پذیرد.

 

اهورا مزدا، پدرِ قدرتهای دوقلوی اسپنتا ماینیو (روح مقدس) و انگرا ماینیو (اهریمن، شیطان و مار) است. در این میان، دیوها که خدایان پیشین پارسیان بودند در اسطوره ی نوین به روح ها و قدرتهای پلید تبدیل می شوند. روندی که در تمامی اساطیر ملل در هنگام دگرگون شدن فرهنگی کهنسال به فرهنگ نوین رخ می دهد. برای دوری از این قدرتهای پلید یکی از کتابهای دین زرتشتیگری که از تعداد 21 نسک اصلی کتاب مقدس زرتشتیان برای ما باقی مانده است همان کتاب »وندیداد« است که معنی آن به »قانون ضد دیو« برگردانده شده و از جمله در آن داستان آفرینشِ دنیای نوین، طریقه ی پاک نگهداشتن بدن و آبها و دوری کردن از اهریمنان مکتوب شده است.  

 

در ادیان هندو، نخست آشورها که قدرتهای آشوبگرایانه ای بودند حکومت می کردند، اما دیوها در مقابل آنها پیروز می شوند و جهان بوجود می آید. فرشته هایی که در دین مسیحیت هبوط و سقوط می کنند برعکس نقش آشورها را می گیرند. و از این به بعد میان فرشته ها، صدرالملائک، امیران و پادشاهان تفاوت بوجود می آید. امیران، نگهبانان قدرتهای انسانی هستند و برای نگهداری از گیتی با خدایانِ لجوج در حال نبردند. در پاداش کسانی که به این نگهبانان پناه نمی آورند، وحدتی تعالی و تقدسی فراسویانه در کنار "ارباب ارواح" (اهورا مزدا) در نظر گرفته شده است که بعد ها با "اسپنتا ماینیو" (یا روح مقدس) و "پسر بشر" همان تثلیت مسیحیان را بوجود می آورد که در پدر، پسر و روح القدس مشاهده می کنیم.

 

آتش در زرتشتیگری همان روحِ لجوج و خودسری است گرفته و مهار شده از آذرخش آسمانی که در آتشکده ها نگهداری شده و بصورت روان می سوزد. 

 تمامی این افکار در جوامع فرهنگی بصورت دو نوع خود را نشان می دهند. نخست آنانی که موجودیت فیزیکی و جهانِ گیتی را با قید و شرط هایی که قانون و قدرتهای الهی برای انسان آماده کرده اند می پذیرند. مثلاً در هنگامه ی رشد فرهنگیِ دین زرتشتیگری و اسلام. دوم، تفکری است که زیستن در جهان مادی را نفی کرده و تنها توحید و برگشت روح و انسان را به مبدأ خود صحیح می داند.

همانند دین بودا و دوران نخستینِ دینِ مسیحیت. در ادیان مختلف آفرینش جهان اگر منفی دیده شود بصورت لغزش خدا شناخته شده و اگر مثبت و خوب باشد بصورت عظمت و بخشش او استخراج می شود.

         

در نتیجه اوستا و یا زرتشتیگری را باید در ادیان موعودگرا و ریشه های دین مسیحیت، دین یهودی (کتاب دانیال نبی و خنوخ)، هندو و بودیسم، میترا و خورشید جست. جدا از شناخت و کوشش اجتناب ناپذیر، مشکل می توان کلید فهم را دریافت و به این موارد پیچیده و پایه ای پی برد.     

 

درباره ی پیامبرانی مانند بودا، زرتشت و عیسی تاریخ ها و افسانه های بسیاری در دست است. هر کدام از آنها شاخه ای هستند از حوادثی که در تکاملِ تفکر مذهبی و بطور کلی جهان بینی انسان رخ داده است و می توان گفت که همگی از یک درخت تنومند نشأت گرفته اند.

  

شک و پرسشی که در اندیشه و پندار انسان بوجود می آید و ما در بالا به آن اشاره کرده ایم بصورت فراوانی در اشعار ادبیات و فارسی دیده می شود که جایگاه ویژه ای دارند. در این افکار هنوز پرسش هایی که انسان کیست؟ از کجا آمده؟ چرا آمده؟ و به کجا می رود؟ بارها و بارها به پرسش کشیده شده است. تنها راه نجات از این زندگی مبهم و سرگشته در جهان بینی، سنت و تکنیکِِ عرفانی ای حفظ می شود که خواستار اتحاد روح و ماده است که حتماً در جای دیگری به بررسی آن خواهم پرداخت.


Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:37 ب.ظ

This is nicely said. !
weblink price cialis side effects of cialis cialis ahumada low dose cialis blood pressure cialis baratos compran uk we choice cialis pfizer india bulk cialis side effects for cialis generic cialis 20mg uk generic cialis levitra
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:06 ق.ظ

You said it fantastically!
cialis kaufen bankberweisung link for you cialis price cialis generic availability how does cialis work generic for cialis the best site cialis tablets we recommend cialis info cialis 5 mg buy cialis online deutschland tadalafil
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
compare prices cialis uk cialis cuantos mg hay cialis 100 mg 30 tablet cialis canadian drugs cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso cialis daily dose generic link for you cialis price click here cialis daily uk buy original cialis
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 09:54 ب.ظ

Whoa plenty of superb knowledge!
if a woman takes a mans cialis viagra cialis levitra tadalafil 20mg cialis daily dose generic cialis online cialis wir preise female cialis no prescription cialis coupon cialis price thailand cialis 05
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:03 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis 20mg cialis without a doctor's prescription only here cialis pills we like it cialis price cialis billig buy cialis cheap 10 mg cialis reviews cialis 20 mg effectiveness cialis for daily use cialis generic
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 11:22 ب.ظ

Cheers! Great information!
cialis 5 mg scheda tecnica side effects of cialis cialis 20 mg effectiveness calis cialis name brand cheap buy cialis cheap 10 mg cialis 30 day sample cialis generico en mexico cialis without a doctor's prescription generico cialis mexico
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:29 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
buy brand cialis cheap cialis diario compra we use it 50 mg cialis dose cialis online cialis pills boards cialis canada what is cialis cialis pills dosagem ideal cialis generic cialis at the pharmacy
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:50 ب.ظ

Wow all kinds of superb info!
ou trouver cialis sur le net cialis dosage cialis pills price each cialis mit grapefruitsaft cialis with 2 days delivery canadian cialis we like it cialis soft gel usa cialis online buy generic cialis get cheap cialis
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:50 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis 5 mg funziona price cialis best canadian drugs generic cialis buy cheap cialis in uk cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg funziona cialis tablets wow cialis 20 cialis price thailand generic cialis levitra
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 11:03 ب.ظ

Really all kinds of wonderful facts!
cialis patent expiration cost of cialis per pill cialis per paypa cialis prices prescription doctor cialis generic low dose cialis does cialis cause gout tarif cialis france cialis rckenschmerzen generic cialis pro
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 09:45 ق.ظ

You have made your stand very effectively!.
generic cialis pill online cialis great britain we like it cialis price cialis rezeptfrei cialis coupons printable cuanto cuesta cialis yaho cialis canada no prescription cialis cheap cialis generico in farmacia get cheap cialis
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 10:28 ب.ظ

With thanks. I appreciate it!
interactions for cialis only best offers cialis use cheap cialis generic cialis tadalafil we choice cialis uk canadian drugs generic cialis cialis online napol cialis efficacit purchasing cialis on the internet generic cialis 20mg uk
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Awesome tips. With thanks.
we like it cialis soft gel cialis generisches kanada cialis generic tadalafil buy cialis price thailand low cost cialis 20mg cialis generisches kanada cialis online deutschland what is cialis no prescription cialis cheap does cialis cause gout
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:28 ب.ظ

Truly a good deal of amazing material.
ou trouver cialis sur le net acquisto online cialis cialis price in bangalore cialis uk next day tadalafil generic safe site to buy cialis online buying cialis overnight cialis price thailand sublingual cialis online recommended site cialis kanada
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:08 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
prezzo cialis a buon mercato are there generic cialis usa cialis online cialis generico postepay cialis 20 mg best price effetti del cialis cialis 5 mg cialis professional from usa cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo al pubblico
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
il cialis quanto costa import cialis sublingual cialis online enter site natural cialis safe site to buy cialis online we recommend cialis info cialis arginine interactio cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg cost tadalafil 10 mg
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:27 ق.ظ

You have made the point.
cialis kaufen bankberweisung sialis brand cialis nl cialis 5mg cialis coupons printable venta de cialis canada usa cialis online tadalafil generic wow cialis tadalafil 100mg viagra vs cialis
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:34 ب.ظ

Thank you. Very good stuff!
cialis 20 mg effectiveness rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online cheapest cialis 10mg prix pharmaci buy cialis sample pack weblink price cialis cialis alternative generic cialis pill online cialis canada only best offers 100mg cialis
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:20 ب.ظ

Kudos, Excellent stuff!
cialis 20 mg best price buy original cialis cialis vs viagra cialis 5 mg funziona cialis 5 mg effetti collateral cialis professional from usa where to buy cialis in ontario overnight cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis try it no rx cialis
http://babecolate.com/can-you-buy-cialis-in-the-bahamas.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:34 ق.ظ

Kudos! Excellent stuff!
cialis bula click now buy cialis brand cialis super kamagra cialis therapie trusted tabled cialis softabs cialis generico online comprar cialis 10 espa241a cialis baratos compran uk prescription doctor cialis cialis patentablauf in deutschland
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:07 ب.ظ

Information very well used.!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg buy cialis coupons generic cialis tadalafil 20mg cialis generika cialis super acti how to purchase cialis on line click now buy cialis brand
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:20 ق.ظ

You actually expressed this wonderfully!
buy viagra from uk buy viagra canadian pharmacy buy viagra with paypal canadian viagra viagra pharmacy viagra buy viagra how to buy viagra online without a prescription where can you buy viagra over the counter price of viagra uk viagra online doctor i want to buy viagra online
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 11:02 ب.ظ

Factor certainly utilized.!
cialis per paypa usa cialis online cialis generique 5 mg cialis official site low cost cialis 20mg cialis 5 mg buy cialis price in bangalore cialis 20 mg enter site very cheap cialis generic cialis 20mg uk
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 08:57 ب.ظ

Truly a good deal of terrific advice!
cialis daily ou trouver cialis sur le net how does cialis work cialis sicuro in linea order a sample of cialis cialis diario compra venta de cialis canada cialis authentique suisse cialis uk next day prescription doctor cialis
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:30 ق.ظ

Thank you! Plenty of info.

i recommend cialis generico cuanto cuesta cialis yaho click now cialis from canada buy cheap cialis in uk tadalafil 5mg try it no rx cialis buy generic cialis non 5 mg cialis generici we choice cialis pfizer india acheter cialis meilleur pri
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:24 ب.ظ
برای آخرین اخبار شما باید یک بازدید سریع از وب و وب سایت من را به عنوان بیشترین وب سایت را پیدا کنید
وب سایت عالی برای بیشتر به روز رسانی به روز.
drone shadow strike hack
چهارشنبه 9 اسفند 1396 09:47 ق.ظ
سلام! این اولین نظر من است، بنابراین من فقط می خواستم به فریاد سریع و به شما بگویم من واقعا لذت بردن از خواندن پست های وبلاگ شما.

آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن هایی که پوشش دارند توصیه کنید
موضوعات مشابه ممنون بابت وقتی که گذاشتید!
edibles
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:28 ب.ظ
من مطمئن نیستم که چرا این وبلاگ بارگیری باور نکردنی است
آهسته برای من آیا هر کس دیگری دارای این مسئله است یا مشکل من در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
std test
شنبه 13 آبان 1396 04:44 ب.ظ
سلام! آیا شما فکر می کنید اگر من وبلاگ خود را با گروه myspace خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از افرادی هستند که فکر می کنم محتوای شما واقعا از شما قدردانی می کنند.
لطفا اجازه دهید من را بشناسم خیلی ممنون
best supplement insurance plans
جمعه 12 آبان 1396 07:38 ب.ظ
سلام همه، در اینجا هر کسی چنین دانش فنی را به اشتراک می گذارد
بنابراین خواندن این وبسایت خوب است و من هر روز یک بازدید سریع از این صفحه وب پرداخت می کنم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30