تبلیغات
الکترونیک - مقاله ای درباره دین زرتشت
پنجشنبه 13 اسفند 1388

مقاله ای درباره دین زرتشت

   نوشته شده توسط: مهدی جانی اسرمی    

زمان زرتشت

زمان ظهور زرتشت، با همهٔ پژوهش‌های دانشمندان قدیم و جدید، هنوز هم در پردهٔ ابهام است. بیشتر ایرانشناسان، ده تا یازده سده پیش از مسیح را پیشنهاد می کنند. درباره تاریخ زایش او دیدگاه‌های فراوانی وجود دارد. ارسطو و اودوکسوس‌ و هرمی‌ پوس‌ نوشته‌اند که‌ زرتشت‌ پنج‌ هزار سال‌ پیش‌ از جنگ‌ تروا می‌زیسته‌ است‌. دیوجانس‌ لائرتیوس‌ نیز به روایت از هردمودروس‌ و کسانتوس‌ همین‌ دیدگاه را بازگو کرده‌است. روایات‌ ایرانی، که‌ برپایهٔ منابع‌ پهلوی مانند بندهشن‌ و ارداویرافنامه تکیه‌ دارند و پس‌ از زوال‌ نفوذ آیین زرتشت‌ نوشته‌ شده‌اند، زایش زرتشت‌ را سه‌ قرن‌ پیش از اسکندر مقدونی‌ می‌دانند. این‌ روایت‌ به‌ وسیلهٔ بیرونی و مسعودی و دیگر نویسندگان ایرانی‌ پایدار ماند و تا قرن‌ گذشته‌ نیز اعتبار خود را حفظ‌ کرد. راه درست رفتن و به نتیجه رسیدن این است که گفته‌ها و نوشته‌های دانشمندان پیش از مسیح یونان را که نزدیک به ۲۵۰۰ سال از ما جلوتر بوده‌اند و از زرتشت و زمان او بهتر آگاهی داشته‌اند را بررسی کنیم و از روی آن‌ها به چگونگی این راز کهن پی بریم

زان توس

نخستین مورخ یونانی که از زرتشت نام برده و زمانش را تعیین کرده‌است، زان توس (به انگلیسی: Xanthus) یا خانتوس لیدیایی می‌باشد که در قرن پنجم پیش از میلاد می‌زیست او در سدهٔ پنجم (۵۰۰-۴۵۰) پیش از میلاد مسیح میزیسته و نویسندگان دیگر از گفته‌های او یاد کرده‌اند. دیوژن لرتیوس (به انگلیسی: Diogenes Lartius) یونانی، در سال‌های نزدیک به دویست و ده (۲۱۰) پس از میلاد مسیح، پس از ذکر سخنانی از زان‌توس در دو نسخهٔ دستنویس، زمان زرتشت را با شمارهٔ ۶۰۰۰ (ششهزار) و در نسخهٔ دیگر با شمارهٔ ۶۰۰ (ششصد) سال پیش از لشکرکشی خشایارشا به سوی یونان یاد کرده‌است. در خبر دیوژنس لرتیوس، شمارهٔ ۶۰۰۰ (ششهزار) از دو راه دارای ارزش است.

نخست اینکه با گفته‌های شاگردان افلاتون و دیگر دانشمندان به خوبی سازگار است، در حالی که شمارهٔ ۶۰۰ (ششصد) با رای و نظر هیچ یک از دانشمندان سازگاری و نزدیکی ندارد.

دوم اینکه دیوژنس لرتیوس، علاوه بر نوشتهٔ زان‌توس، سخن دیگری را نیز از هرمودوروس (به انگلیسی: Hermodoros) شاگرد افلاتون یاد می‌کند که به گفتهٔ او زمان زرتشت را ۵۰۰۰ سال پیش از جنگ ترویا (به انگلیسی: Troya) یاد می‌کند.

از این گفته‌ها چنین بر می‌آید که رای دیوژنس ششهزار سال پیش از لشکرکشی خشایارشا به یونان بوده و خواسته‌است با یادآوری از این شماره‌های هماهنگ، زمان پیغمبر ایران را نشان دهد. چون لشکریان خشایارشا که در سارد گرد آمده بودند در بهار سال چهارسد و هشتاد (۴۸۰) پیش از میلاد مسیح بو یونان روی آوردند، پس زمان زرتشت از روی شمارهٔ ششهزار، نزدیک به ششهزار و چهارصد و هشتاد (۶۴۸۰) سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد. از سوی دیگر چون گرفتن ترویا و افتادن آن به دست یونانیان در سال هزار و یکصد و هشتادوچهار (۱۱۸۴) سال پیش از میلاد مسیح می‌شود. همانگونه که می‌بینیم نتیجهٔ این دو گفتار با اندک ناسازگاری نشاندهندهٔ یک زمامن است که نزدیک به ۶۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح را نشان می‌دهد. بی‌گمان سرچشمهٔ این دو خبر یکی است و این ناسازگاری اندک در برابر روزگاری بس دراز که از هشتاد و پنچ سدهٔ پیش یاد می‌کند، چندان ارزشی ندارد و به پایهٔ کار سستی نمی‌رساند. در اینجا باید این را یادآور شویم که این شماره‌ها زمان زاییده شدن زرتشت را نمی‌نمایاند، بلکه زمان زندگی او را نشان می‌دهد. چون آوازهٔ زرتشت از سی سالگی به بالا بوده که به پایهٔ راهنمایی مردم رسیده‌ است، از این رو باید سال‌های زندگی او را در آغاز این شماره‌هایی که یاد شد، دست کم نزدیک به چهل سال بدانیم. با این روش، زمان پیدایش او از روی شمارهٔ ششهزار زان‌توس، نزدیک به ۶۵۰۰ و از روی شمارهٔ پنج‌هزار (۵۰۰۰) هرمودوروس، بیش از ۶۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می‌شود.

شاگردان افلاتون

افلاتون دانشمند نامی یونان در سال ۴۲۹ پیش از میلاد مسیح به دنیا آمد و در سال ۳۴۷ پیش از میلاد درگذشت. کتابی است وابسته به او که به نام آلکیبیادس (به انگلیسی: Alkibiades) می‌باشد. شاگردانش در زیرنویس‌هاو یادداشت‌هایی که به این کتاب نوشته‌اند، زمان زرتشت را ششهزار سال پیش از مرگ افلاتون یاد کرده‌اند. چنانکه می‌بینیم این گفته‌ها نیز زمان زرتشت را نزدیک به ۶۵ سده پیش از میلاد مسیح به عقب می‌برد و از نوشته‌های زان‌توس پشتیبانی می‌کند. شاگردان افلاتون که از زمان زرتشت یاد کرده‌اند، به نام ارتویا ارستاتالیس (ارستو)، اودوک سوسس (به انگلیسی: Euduxus)، هرمودوروس (به انگلیسی: Hermodoros) می‌باشند. گفته‌های این دانشمندنان در کتاب‌ّای نویسندگان نیز به جا مانده. از آن جمله، یکی پلینیوس (به انگلیسی: Plinius) رومی است که به پلینی بزرگ نیز یاد شده‌است. این دانشمند در سال ۲۳ پس از مسیح چشم به جهان گشود و در سال ۷۹ مُرد. از این دانشمند کتاب بزرگی به نام تاریخ طبیعی به جا مانده. پلینیوس در این کتاب می‌نویسد اودوک سوس و ارستاتالیس (ارستو)، زمان زرتشت را ششهزار سال پیش از افلاتون دانسته‌اند. خود پلینی بر این گفته‌ها می‌افزاید، موسی چندین هزار سال پس از زرتشت بوده‌است. آنچه بیان شد، گفته‌های اودوکوس و ارستو بود در کتاب پلینی. گفته‌های هرمودوروس شاگرد دیگر افلاتون نیز که زمان زرتشت را از ۶۲۰۰ پیش ازمیلاد بالاتر می‌برد، در بحش مربوط به زان‌توس بیان شد.

هرمیپوس

پلینیوس رمی یا پلینی بزرگ در همان کتاب تاریخ طبیعی خود می‌گوید: بنا به گفتٔ هرمیپوس (به انگلیسی: Hermippus)، زرتشت پنج‌هزار سال پیش از جنگ ترویا می‌زیسته‌ است. هرمیپوس از دانشمندنان بزرگ یونانی بوده که در سال‌های نزدیک به ۲۵۰ پیش از میلاد مسیح به سر می‌برده‌است.

پلوتارخوس

پلوتارخوس (به انگلیسی: Plutarkhos) یا پلوتارک یونانی که در سال ۴۶ پس از مسیح زاده شد و در سال ۱۲۵ در گذشته‌است، زمان زرتشت را پنج هزار سال پیش از جنگ ترویا یاد می‌کند.

تئوپومپوس

در کتاب «پیشگفتاری بر اوستا» بنا به گفتهٔ تئوپومپوس از مردم خیوس (Khios) (همزمان فلیپ و اسکندر)، زمان زرتشت را پنجهزار سال پیش از جنگ ترویا می‌نویسد و بنا به گفتهٔ اودوک‌سوس، آن را شش هزار سال پیش از افلاتون یاد می‌کند و می‌نویسد: ارستو نیز با اوپوکسوس هم‌رای می‌باشد و باستانی بودن آیین ایرانیان را جلوتر از آیین مصری‌ها می‌داند.

سوئیداس

سوئیداس یونانی در سال‌های نزدیک به ۹۷۰ می‌زیسته. فرهنگی از او مانده که نام بسیاری از مردمان نامی روزگاران گذشته در آن یادشده. در این کتاب از دو زرتشت نام می‌برد. یکی دانای پارس و ماد که پنج‌هزار سال پیش از جنگ ترویا می‌زیسته و دیگری اخترشناسی در زمان نینوس.[نیازمند منبع]

منابع ایرانی پهلوی و پس از اسلام

در اوستای قدیم به زمان ظهور زرتشت اشاره‌ای نشده‌است. اما این مطلب، در دو رسالهٔ معروف پهلوی، یعنی بندهشن (کتاب آفرینش) و ارداویرافنامه، که هر دو در سدهٔ نهم و دهم میلادی تنطیم شده‌اند، مورد بحث قرار گرفته‌است. در کتاب بندهشن آمده‌است که زرتشت در سال ۲۵۸ سال پیش از انقراض شاهنشاهی هخامنشی به بعثت رسید. اما در ارداویرافنامه، بعثت زرتشت ۳۰۰ سال پیش از حمله اسکندر ذکر می‌شود و بنابراین، چون اسکندر ۳۳۰ پیش از میلاد به ایران حمله کرده‌است، تاریخ تولد زرتشت در حدود ۶۶۰ پیش از میلاد خواهد شد. مورخان ایرانی دورهٔ اسلامی مانند مسعودی و بیرونی، که جز منابع پهلوی اطلاعات دیگری در دست نداشتند، بعثت زرتشت را ۲۵۸ سال قبل از حمله اسکندر ذکر کرده و آن را ۵۵۸ پیش از میلاد دانسته‌اند.


viabiovit.com/natural-viagra-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:51 ق.ظ

Great data, Appreciate it.
where can i purchase viagra cheap viagra prescription buy viagra online next day delivery uk where can i purchase viagra online sildenafil uk online safe place to buy viagra online buy cheap viagra online without prescription how to buy viagra online uk can u buy viagra online rx online viagra
babecolate.com/cialis-generique-20mg.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:06 ق.ظ

With thanks! Loads of advice.

viagra vs cialis estudios de cialis genricos cialis 100mg suppliers tadalafilo price cialis wal mart pharmacy only now cialis for sale in us how does cialis work cialis 20 mg cost cialis cuantos mg hay cialis side effects dangers
babecolate.com/prezzo-cialis-20-mg-in-farmacia.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:26 ق.ظ

You have made your point extremely well.!
where cheapest cialis venta cialis en espaa cialis super acti generic cialis with dapoxetine cialis for sale south africa generic cialis pill online when will generic cialis be available achat cialis en suisse cilas canada discount drugs cialis
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ب.ظ

You expressed that very well.
cialis pas cher paris viagra vs cialis vs levitra cialis et insomni click now cialis from canada cialis 200 dollar savings card achat cialis en itali wow cialis 20 we like it safe cheap cialis cialis generika we like it safe cheap cialis
Online viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:12 ب.ظ

Awesome data. Cheers.
buy viagra safely what is viagra buy cheap generic viagra buy brand viagra online sildenafil tablets online buy viagra in china where can i buy viagra online discount viagra buying viagra online australia buy viagra online ireland
Blundering Ben
سه شنبه 21 فروردین 1397 06:57 ب.ظ
The NERVE!
Robert's BJ boy
سه شنبه 21 فروردین 1397 01:56 ب.ظ
That is for sure.
http://garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 21 فروردین 1397 10:15 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 11:50 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis australia org buy cialis sample pack cialis dosage recommendations we choice free trial of cialis cialis flussig safe site to buy cialis online buy name brand cialis on line buy cialis uk no prescription the best choice cialis woman dosagem ideal cialis
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:50 ب.ظ

Fine write ups. Thank you.
tadalafil 20mg cost of cialis cvs cialis mit grapefruitsaft cialis online holland cialis patentablauf in deutschland cialis dosage amounts dosagem ideal cialis cialis e hiv 40 mg cialis what if i take canadian drugs generic cialis
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 02:31 ق.ظ

You actually said it adequately!
canadian drugs generic cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg best price cialis online napol cialis dosage amounts look here cialis order on line cialis arginine interactio cialis 20 mg cost cialis dose 30mg link for you cialis price
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 02:30 ق.ظ

Great stuff. Regards.
acquisto online cialis cialis tadalafil online cialis 05 price cialis per pill cialis generic availability cialis 10mg prix pharmaci sialis cialis 5 mg para diabeticos cilas cialis therapie
crazy cake swap cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 12:24 ق.ظ
من واقعا آن را دوست دارم وقتی که افراد با هم و دیدگاه ها به اشتراک بگذارند.

وبلاگ بزرگ، کار خوب را ادامه دهید!
Reece
جمعه 17 آذر 1396 12:32 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok
to use some of your ideas!!
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 04:44 ب.ظ
من کمی برای هر مقاله با کیفیت بالا مطالعه کرده ام
یا پست های وبلاگ در این نوع از فضا. کاوش در یاهو در نهایت
بر روی این وب سایت تکان داد. مطالعه این اطلاعات بنابراین من خوشحال هستم
نمایشگاه که من احساس بسیار عجیب و غریب من به طور دقیق آمده
من نیاز دارم من چنین بسیار قطعی مطمئن شوید که این وب سایت را نادیده بگیرد و ارائه دهد
آن را به صورت ثابت نگاه کنید.
std testing cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:31 ب.ظ
سلام. من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این هست
یک مقاله بسیار خوب نوشته شده. مطمئن خواهم شد
به نشانه آن و بازگشت به خواندن بیشتر از مفید خود را
اطلاعات از پستتان ممنونم. مطمئنا برگشتم
What is distraction osteogenesis?
شنبه 1 مهر 1396 06:56 ب.ظ
Excellent blog here! Additionally your web site lots up very fast!
What web host are you the usage of? Can I get your associate link to your host?
I want my website loaded up as quickly as yours lol
How long does Achilles tendonitis last for?
شنبه 18 شهریور 1396 12:35 ب.ظ
A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you should write
more on this issue, it may not be a taboo matter but usually people don't discuss
these topics. To the next! Cheers!!
http://herlindaJabaay.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:28 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which webhost you're
working with? I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers
and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you suggest a good hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 11:30 ق.ظ
I have read so many content concerning the blogger lovers however this post is genuinely
a good piece of writing, keep it up.
Kimberley
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:55 ق.ظ
When some one searches for his essential thing, therefore he/she needs
to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 09:21 ب.ظ
First of all I want to say terrific blog!
I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.

I've had a difficult time clearing my thoughts in getting my
ideas out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out
how to begin. Any suggestions or tips? Many thanks!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 04:23 ب.ظ
I have read so many posts regarding the blogger lovers
however this article is in fact a nice paragraph, keep
it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر